English

DOLENNI DEFNYDDIO:

Her Iechyd Cymru
www.siryfflint.gov.ukl
 

 

 

Rhwydwaith Lles Sir y Fflint

Cefndir | Ymunwch â’r Rhwydwaith Lles

Cefndir

Beth yw’r Rhwydwaith Lles?

Cofrestr o bobl sy’n gweithio neu’n byw yn Sir y Fflint a sydd â diddordeb mewn iechyd a lles.

Nodau’r Rhwydwaith Lles

  

Ymaelodi â’r Rhwydwaith Lles

Gall unrhyw unigolyn sydd â diddordeb mewn gweithredu i wella iechyd a lles yn Sir y Fflint ac sy’n byw, yn gweithio neu’n darparu gwasanaeth di-elw yn y sir ymaelodi â’r Rhwydwaith Lles yn rhad ac am ddim.

Mae’r broses gofrestru’n gyflym a rhwydd (gweler ‘Ymuno â’r Rhwydwaith Lles'), ac unwaith mae unigolyn yn aelod o’r rhwydwaith, byddant yn elwa o gyfleoedd i

 

Pa fath o waith fydd y Rhwydwaith yn ei wneud?

Prif ffocws y rhwydwaith yw atal salwch a hyrwyddo iechyd da fel y diffinnir yn y flaenoriaeth Gwella ac Amddiffyn Iechyd yn Iechyd Da, Gofal Da:

"" ymarfer corff
"" diet a maeth
"" rhoi’r gorau i ysmygu
"" camddefnyddio alcohol a sylweddau
"" iechyd a lles y meddwl
"" damweiniau ac anafiadau
"" heintiau