English

DOLENNI DEFNYDDIO:
Her Iechyd Cymru
www.siryfflint.gov.uk

 

 

Y Cefndir

Her Iechyd Cymru

Cafodd y wefan hon ei datblygu fel rhan o’n cyfraniad lleol at ymgyrch Her Iechyd Cymru a lansiwyd yn genedlaethol yn 2005.  

Mae Her Iechyd Cymru yn galw ar bawb – pobl a sefydliadau o bob math - i wneud cymaint ag y gallant i wella iechyd a lles.

 

Y neges sy’n cael ei gyflwyno yw nad yw gwella lles unigolion ac iechyd y genedl yn rhywbeth y gall unrhyw un sefydliad ei wneud ar ei ben ei hun - mae’n rhaid i bawb wneud eu rhan a chydweithio.

 

Ewch i wefan Her Iechyd Cymru i ddysgu mwy am y gwaith sydd ar y gweill yng Nghymru ac i gael manylion yr adnoddau sydd ar gael i helpu unigolion a sefydliadau i gymryd rhan.