English

DOLENNI DEFNYDDIO:

www.siryfflint.gov.uk
Troedio Sir y Fflint
 
 

 

 

Troedio Sir y Fflint

Mae'r prosiect ‘Troedio Sir y Fflint’, a ddechreuwyd fel rhan o'r fenter Cerdded Llwybr Iechyd, wedi llunio cyfres o deithiau cerdded i helpu pobl i reoli eu pwysau, cadw'n heini ac aros yn iach. Mae'r teithiau cerdded yn cael eu graddio yn ôl pellter, nifer a graddfa’r llethrau a'r math o wyneb, ac maent yn addas i bob gallu.

Maent yn cael eu harwain gan arweinwyr cerdded gwirfoddol. Mae pob taith yn rhad ac am ddim ac yn gyfle gwych i gyfarfod â phobl newydd a fforio’r amgylchedd lleol. Mae rhaglen chwarterol o deithiau ar gael sy’n cynnig amrywiaeth o deithiau wythnosol a misol fydd yn para rhwng hanner awr a theirawr yr un.

I ddarganfod mwy am y prosiect Troedio Sir y Fflint ac i lawrlwytho copi o’r rhaglen wythnosol/misol gyfredol cliciwch yma (Saesneg yn unig).