English

DOLENNI DEFNYDDIO:

www.siryfflint.gov.uk
 
 
 

 

 

Gweithio i hybu 'Blas am Oes'

Yn 2007 cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ‘Blas am Oes’, cynllun gweithredu sy’n canolbwyntio ar wella safonau maeth y bwyd a’r diod a ddarperir mewn ysgolion yng Nghymru.

Mae’r deietegydd Alys Roberts wedi’i hapwyntio i arwain y prosiect, a bydd yn cydweithio’n agos gyda’r gwasanaeth prydau bwyd i ysgolion, disgyblion, athrawon a rhieni dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd ystod o weithgareddau a mentrau wedi’u hanelu at gynyddu’r nifer sy’n cymryd prydau ysgol a dewis opsiynau iach yn cael eu gweithredu ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd Sir y Fflint a’u gwerthuso i ddarganfod beth sy’n gweithio mewn gwirionedd.

Mae’r prosiect yn seiliedig ar y dealltwriaeth ei bod hi’n bwysig sicrhau bod yr ysgol gyfan yn hybu negeseuon bwyd a maeth positif i blant a phobl ifanc, a bydd yr arweinydd yn gweithio o fewn partneriaeth fydd yn cynnwys Gwasanaethau Arlwyo Cyngor Sir y Fflint, y Cynllun Ysgolion Iach a’r tîm Iechyd Da Gofal Da.

Bydd y prosiect yn weithredol hybu prydau ysgol ar draws Sir y Fflint, felly cadwch eich llygaid yn agored am ddigwyddiadau i ddod a gweithgareddau prosiect eraill.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect cysylltwch ag Alys ar: alys.roberts@new-tr.wales.nhs.uk